Coneix ecoconsum

Objectius d'Ecoconsum

Opcions

ECOCONSUM vol assolir les següents finalitats: 

1. Esdevenir un referent dels grups de consumidors crítics i responsables de productes ecològics a Catalunya que agrupen consumidors organitzats i compromesos amb una alimentació més sana i una producció agrària sostenible i respectuosa amb el medi ambient, que no comprometi les opcions de les generacions futures. L’activitat d’aquests grups es centra en el proveïment autogestionat de productes ecobiològics, fonamentalment aliments.

2. Defensar que l’acció econòmica ha de partir del nucli local i que el creixement de tot el moviment, l’hem d’entendre com l’increment de les relacions en xarxa que permeti coordinar les diverses organitzacions sostenibles per elles mateixes i, no pas en l’assoliment a ultrança d’un nombre cada vegada més alt de persones sòcies per cada organització.

3. Afavorir l’apropament entre el món urbà i el rural, a través de la implicació de tots els agents; pagesos, elaboradors, distribuidors i consumidors en un mateix procés, basat en l’acceptació, el respecte i la confiança mutua.

4. Promoure i defensar els drets dels consumidors de productes ecològics, mitjançant la interlocució social i la presència activa en els àmbits de representació en què es consideri oportú participar.

5. Crear un mecanisme col·lectiu capaç de generar informació veraç i independent, sobre els productes i els seus processos de producció i distribució, que ajudin a les organitzacions locals a prendre decisions responsables.

6. Promoure el cooperativisme entre els grups de consum, com la millor forma d’organització social que permet fer compatibles economia i política, individu i col·lectivitat.

7. Promoure el consum crític i responsable a nivell social. I Per a la concreció d’aquestes finalitats, la Coordinadora té previst perseguir els següents objectius i desenvolupar les següents activitats:

A nivell intern:

1- Afavorir la Intercooperació entre els diverses organitzacions que componen Ecoconsum. Les diferents comissions de treball, no només han de permetre l’intercanvi d’informació sobre productes i proveïdors, sinó també sobre experiències, dinàmiques i dissenys exitosos de participació col·lectiva que es puguin donar dins dels diverses organitzacions locals.

2- Assessorament sobre la normativa oficial que regula l’ús de la indicació “agricultura ecològica”, el funcionament dels organismes oficials de control i certificació i sobre els drets dels consumidors.

3- Realitzar controls de qualitat de forma directa i a ser possible en origen dels productes, a través d’una Comissió de Qualitat, que vetllarà per tal que aquests, tinguin totes les garanties de qualitat ecològica, amb criteris propis.

4- Negociar amb els proveïdors unes condicions econòmiques justes, fent valer la nostra força col·lectiva de consumidors organitzats, però respectant en tot moment i fent respectar, la equitat dels tractes i la complementarietat d’interessos.

5- Organitzar jornades i cursos sobre temes relacionats amb el consum crític i responsable i i l’agroecologia per tal de formar els representants dels grups presents a Ecoconsum, amb l’objectiu final que aquest coneixement, s’acabi traslladant a tots els socis de cada organització de consum.

6- Suport jurídic i econòmic de les organitzacions locals, quan aquestes ho necessitin, per tal que tinguin la forma jurídica i compleixin les obligacions legals, que siguin convenients, en cada moment.

A nivell extern:

1- Esdevenir agent social que representi el sector dels consumidors organitzats de productes ecològics i que per tant, sigui capaç d’actuar com a grup de pressió i alhora pugui participar en espais de debat que ens permetin una creixent incidència social.

2- En aquest sentit també, actuar com a interlocutor vàlid enfront les respectives administracions, per tal de defensar els nostres interessos i en especial, vetllar per tal que la normativa afavoreixi un futur per l’agroecologia.

3- Ser part del moviment de l’economia social i potenciar les relacions entre els seus diversos elements.

separador

logo ecoconsumseparaciocontacte ecoconsumseparacio

Segueix-nos a les xarxes:

facebookflickr
separacioTot està per fer i tot és possible!

Copyleft Ecoconsum 2011,
disenyat per Oriol, desenvolupament web per Projecte Ictineo